top of page

น้ำกลั่น DI คืออะไร ?

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2566


น้ำกลั่น DI คืออะไร ?

“ น้ำกลั่น ” ที่หลายคนนั้นรู้จักเป็นน้ำกลั่นทั่วไปที่ใช้สำหรับเติมแบตเตอร์รี่รถยนต์ ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยส่วนมากจะพบเห็นได้ในท้องตลาด ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถนำมาใช้ในเครื่องมือแพทย์ความงามได้ ส่วนน้ำกลั่นที่สามารถนำมาใช้ในเครื่องมือแพทย์ความงามนั้น นิยมใช้ น้ำกลั่น DI (Deionized Water)


แล้ว น้ำกลั่น DI คืออะไร? แตกต่างกับน้ำกลั่นทั่วไปหรือไม่? มีความสำคัญกับเครื่องมือแพทย์อย่างไร? ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำกลั่นเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้น? และใช้น้ำกลั่นทั่วไปแทนได้หรือไม่? เรามาหาคำตอบเหล่านี้กันได้เลย

 

สารบัญ

 

น้ำกลั่น DI (Deionized Water) คืออะไร ?


น้ำกลั่น DI คือ น้ำที่ผ่านการกำจัดไอออนต่างๆ ออกไปแล้วทำให้มีประจุในการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 1 µS/cm เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง เพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีเพียงโมเลกุลของน้ำ (H2O)

โดยมีกระบวนการกรองทั้งหมด 3 ขั้นตอน มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้กำจัดสิ่งสกปรก แร่ธาตุ สารแขวนลอยด์ คอลลอยด์ ที่เจอปนอยู่ภายในน้ำออก สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ต้องการใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง


น้ำกลั่นทั่วไปและนำกลั่น DI แตกต่างกันอย่างไร ?

น้ำกลั่นทั่วไปและนำกลั่น DI แตกต่างกันอย่างไร ?

น้ำกลั่น DI มีความสำคัญกับเครื่องมือแพทย์อย่างไร ?


เครื่องมือแพทย์เสริมความงามที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในคลินิก คือ เครื่อง Laser เช่น Pico Laser, Q-Switch Laser, IPL, Nd-Yag Laser และ Diode Laser เครื่องที่กล่าวมานี้ ใช้การระบายความร้อนภายในระบบด้วยน้ำ คอยทำหน้าที่ระบายความร้อนภายในเครื่อง ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในชุดสร้างเลเซอร์ (Laser tube) และนำมาใช้ในขั้นตอนการระบายความร้อนของแผ่น Peltier ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างความเย็นได้ถึง -30 องศา จะอยู่บริเวณหัวที่ใช้ทำการรักษาด้วยความเย็น


การเลือกใช้น้ำกลั่นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ใช้ น้ำกลั่น DI หรือเลือกใช้น้ำกลั่นที่ไม่มีคุณภาพ และหากไม่เปลี่ยนน้ำกลั่นเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อเครื่องมือแพทย์ ดังนี้


ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำกลั่นเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้น ?

 • ลดอายุการใช้งานของเครื่อง

 • เครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • พลังงานที่เครื่องดรอป ผลการรักษาไม่เห็นชัดเจน

 • ระบบระบายความร้อนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • เครื่องมีการกินไฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องทำงานหนักขึ้น

 • หากเกิดการอุดตัน จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง

 • เครื่องที่ต้องใช้ความเย็นในการรักษา จะใช้ระยะเวลานานในการทำความเย็น

 • ปั๊มน้ำทำงานหนักมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายที่ปั๊มน้ำ

 • ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญภายในเครื่องมือแพทย์เกิดเสียหายจากความร้อนสะสม

ดังนั้นการเปลี่ยนน้ำกลั่นเป็นประจำ จะช่วยลดความร้อนภายในเครื่อง ลดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจร นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องซ่อมบำรุงเครื่อง และยังคุ้มทุนต่อการใช้งานเครื่องอีกด้วย

 

ใช้น้ำกลั่นทั่วไปแทนน้ำกลั่น DI ได้หรือไม่ ?


เมื่อพูดถึงการนำน้ำกลั่นทั่วไปมาใช้งานในเครื่องมือแพทย์ ในบทความที่กล่าวมาจากข้างต้นจะเห็นได้ว่าน้ำกลั่นทั่วไป จะมีค่าความบริสุทธิ์ภายในน้ำค่อนข้างน้อย ยังคงเหลือแร่ธาตุที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถกรองออกไปได้ ทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิด ตะกรันสะสมภายในชุดระบายความร้อนนำไปสู่การอุดตัน และทำให้ชุดระบายความร้อนเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร

ภายในน้ำกลั่นทั่วไปยังมีค่าการนำไฟฟ้าอยู่ มากกว่า 3µS/cm ซึ่งเป็นค่าที่ไม่แนะนำให้ใช้ในเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าภายในน้ำสูง จะส่งผลเสียเมื่อเกิดไฟลัดวงจรในระบบ นำไปสู่การช๊อตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่อง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงมาก


การอุดตันหรือคราบตะกรันเกาะในอุปกรณ์
ภาพ: การอุดตันหรือคราบตะกรันเกาะในอุปกรณ์

ให้ น้ำกลั่น Inno Water เป็นทางเลือกในการใช้กับเครื่องมือแพทย์ของคุณ เนื่องจากน้ำกลั่น Inno Water มีกระบวนการผลิตพิเศษและถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อใช้กับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ


8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้น้ำกลั่น Inno Water !

 1. เป็น น้ำกลั่น DI ที่มีความบริสุทธิ์สูง

 2. ไม่มีประจุทางไฟฟ้า

 3. ลดการเกิดตะกรัน ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน

 4. ช่วยยืดอายุระบบระบายความร้อน

 5. ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ภายในระบบที่เกิดจากความร้อนสะสม

 6. ผ่านกระบวนการ Polystyrene Sulfonates


10 ข้อดีของน้ำกลั่น Inno Water !

 1. น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าทางการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 1 µS/cm

 2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์

 3. ช่วยยืดอายุของชุดสร้างพลังงานเลเซอร์ที่เป็นหัวใจหลักของเครื่อง

 4. ช่วยให้พลังงานเสถียร ทำให้ผลลัพธ์การรักษาเห็นได้อย่างชัดเจน

 5. ลดความร้อนภายในระบบ ทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

 6. ลดการเกิดตะกรันที่เป็นสาเหตุการอุดตันภายในระบบ

 7. ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นในการซ่อมบำรุง

 8. ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของปั๊มน้ำที่เกิดจากตะกรัน

 9. ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้ดี ในเครื่องที่ต้องใช้ความเย็นในการรักษา

 10. สามารถขายคอสการรักษาได้เยอะขึ้น คุ้มทุนต่อการใช้งานเครื่อง


สนใจสั่งซื้อ Inno Water น้ำกลั่นราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่ ฟรี !


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Email : innoaestheticslaser@gmail.com

Tel : 062-226-9962 หรือ 096-295-4619

ดู 261 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page